Reverend Dick

osoba, narození
Vlček Dan, 2. 7. 1978