Graphikerteam

poznámka:
Nemecko (katalog Bienále 1984)