Towarzystwo Bibliofilów Polskich w Warszawie

místo vzniku: Varšava (Warszawa)