SH kvintet (SHQ)

rok vzniku: 1961

poznámka:
odkazová forma
S+H Q
SH kvintet
S+H kvintet