Momentary art

poznámka:
sdružení umělců pracujících s pomíjivými materiály, jako led a písek