Tvůrčí skupina Brno 57

osoba, narození
Balák Josef, 13. 3. 1912
Hyliš Karel, 25. 3. 1928
Kubíček Jánuš, 5. 12. 1921
Kubíček Josef , 13. 3. 1890
Kudělka Zdeněk, 4. 12. 1926
Matal Bohumír, 13. 1. 1922
Navrátil Pavel, 18. 8. 1933
Spielmann Petr , 11. 10. 1932
Vaculka Vladislav, 3. 1. 1914
Vaculková Ida, 8. 3. 1920
Zemina Jaromír, 4. 4. 1930