Mezinárodní asociace umělců, létajících kolem koruny stromu plurarity