Slovenské banské múzeum

katalog autorský
rok vydání, název (podnázev)
1997   Banícka a ľudová plastika v diele Alexandra Ladzianskeho
katalog kolektivní
rok vydání, název (podnázev)
1995   Anton Čutek, Juraj Čutek: Plastiky
pozvánka autorská
rok vydání, název (podnázev)
2007   Stanislav Balko: Mimethexis