Aurora

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: Opletalova 8
www: eaurora.cz

poznámka:
Spálená 53, 110 00 Praha 1
Opletalova 8
-
Nakladatelství Aurora založila jeho majitelka Eva Michálková v roce 1993. Ročně vydává cca 25-50 titulů, a to především světovou beletrii, humoristickou literaturu, literaturu faktu, populárně naučnou literaturu, v menší míře filozofii, poezii a literaturu pro děti. Těžištěm ediční činnosti je překladová literatura, původní české autory vydává jen výjimečně. V seznamu vydaných knih jsou vesměs známá jména světové literatury, nakladatelství se však trvale snaží uvádět na český knižní trh i řadu současných, ve světě uznávaných a oceňovaných autorů. Proto každoročně zařazuje do svého edičního plánu i tituly z tzv. menších jazyků, např. polské či nizozemské. Řada z těchto titulů je vydávána díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR, Nadace Český literární fond, a také díky zahraničním institucím, které podporují vydávání překladů vlastních autorů.
Nakladatelství od počátku spolupracuje s renomovanými překladateli a redaktory, rovněž grafické stránce vydávaných knih věnuje velkou péči. Právě díky pečlivé přípravě vydávaných knih byli již několikrát oceněni překladatelé za překlad vydaný nakladatelstvím Aurora v rámci překladatelské soutěže Cena Josefa Jungmanna, kterou každoročně organizuje Obec překladatelů a Český literární fond.
eraurora.cz, 18.12.2018