Tlačiarne Slovenského národného povstania, n.p. (Tlačiarne SNP)

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Ružomberok (Ružomberok)
adresa: _