Č.A.T., Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: _

poznámka:
1941 - Václavská ulice 12