Vlašská kaple

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: Karlova 1, Praha 1