Voděradské bučiny

rok vzniku: 1955
rok zániku: 0
obec: _
adresa: _

poznámka:
Státní přírodní rezervace