Tlačiarne Slovenského národného povstania, n.p. (Tlačiarne SNP)

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Liptovský Mikuláš (Liptovský Mikuláš)
adresa: _