Novohradské múzeum a galéria

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Lučenec (Lučenec)
adresa: Kubínyiho námestie č. 3
PSČ: 984 01
tel.: 047- 4332502
fax: 047- 4332980

poznámka:
Novohradská galéria v Lučenci bola sprístupnená verejnosti roku 1980. Jej história sa začala už roku 1972, keď vdova po akad. maliarovi Júliusovi Szabóovi darovala mestu Lučenec kolekciu obrazov z jeho pozostalosti so želaním, aby sa stali majetkom budúcej galérie. Sídlom galérie sa stala budova na Kubínyiho nám. č. 3, jedna z najstarších historických pamiatok mesta. Už v 16. stor. stál na jej mieste objekt, ktorého základy sa využili pri stavbe súdu roku 1816.
Novohradská galéria spravuje pozostalosť J. Szabóa, od roku 1983 pripravuje Trienále akvarelu a od roku 1989 Medzinárodné keramické sympózium, čo napomáha dotváranie jej zbierkového fondu, ktorý sa popri mapovaniu umleckého profilu regiónu zameriava aj na budovanie fondu akvarelu a keramickej tvorby v celoslovenskom meradle. Galéria každoročne usporiada jednu výstavu venovanú niektorému výtvarníkovi z Novohradu. Vo výstavnom programe galérie sú zastúpené aj prehliadky starého a súčasného umenia, regionálných a zahraničných umelcov z rozličných umeleckých žánrov.
Galéria poskytuje všetkým ohláseným skupinám návštevníkov výstav odborný lektorský výklad. Pre priateľov výtvarného umenia organizuje kultúrnovýchovné podujatia spojené s premietaním filmov a koncertné podujatia na vernisážach výstav. K doplnkovým službám galérie patria predajné výstavy výtvarných diel, publikácií a suvenírov (plagáty, pohľadnice).
zdroj - www.skrz.sk