Česká federace fotografického umění

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: K Vltavě 800/34
PSČ: 143 00
tel.: 241 770 600
fax: 241 771 966
www: www.photoart.cz

poznámka:
Jednou z hlavních úloh ČFFU je podpora a propagace fotografického umění a informování fotografické veřejnosti (např. vydávání časopisu Photo Art).