Nut´s Production

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: Janovského 57
PSČ: 170 00
tel.: 220 807 803
fax: 220 807 803
e-mail: nuts@quick.cz
www: http://web.quick.cz/nuts

poznámka:
Obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je podpora začínajících a handicapovaných umělců.