Slovenský evanjelický a. v. cirkevný zbor

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: _