Bečváry

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Bečváry (Kolín)
adresa: _

heslo:
Před rokem 1618 patřili rytířskému rodu Myšků. V roce 1627 prodal Jaroslav Myška, rytíř ze Žlunic, statek bečvárský Janovi Okt. Vchynskému ze Vchynic. Po smrti Michny hraběte z Vacinova připadly Bečváry Královské komoře, která je prodala Petrovi, svobodnému pánu z Ugarto (Ugarde). V letech 1745-1763 je držel Hildebrand z Prandova. 1763-1776 patřily generálu Gideonovi Ernstu Laudonovi (1717-1790), který je prodal dvorské komoře, ta roku 1825 Martinovi Liškovi.

zdroj - Ottův slovník naučný (III.), J. Otto, Praha 1890