Archeologický ústav SAV

rok vzniku: 1939
rok zániku: 0
obec: Nitra (Nitra)
adresa: Akademická 969/2
PSČ: 949 01
tel.: +421 37/641 00 51
www: archeol.sav.sk

poznámka:
Ústav vznikol v roku 1939 ako Štátny archeologický a konzervátorský ústav a roku 1953 prešiel do zväzku pracovísk SAV.