Evangelický kostel

rok vzniku: 1792
rok zániku: 0
obec: Hořátev (Nymburk)
adresa: _

poznámka:
30.09.1792 - vysvěcen
1811 - přistavěna předsíň
1874 - instalovány varhany
2010 - poslední rekonstrukce
Toleranční reformovaný sbor byl založen v roce 1782, úředně potvrzen roku 1783. Vlastní kostel byl postaven v roce 1792, roku 1803 byl opraven, v roce 1811 byla přistavěna malá předsíň, v 19. stol. byl vybudován druhý vchod do kostela na jeho kratší straně. - Jedná se o prostou jednolodní obdélnou stavbu bez věže a beze zvonů (v době vzniku kostela byla věž na evangelických kostelech zákonem zakázána). Fasády členěny půlkruhově uzavřenými okny, v předsíni pozdně barokní štít. Uvnitř stavba plochostropá se dvěma emporami. - V roce 1874 byly instalovány varhany. V roce 2010 byla obnovena fasáda.
POCHE, Emanuel; et al. Umělecké památky Čech. 1. vyd. Sv. 1. Praha : Academia, 1977, s. 431.
NEŠPOR, Zdeněk R. Encyklopedie moderních evangelických (a starokatolických) kostelů Čech, Moravy a českého Slezska. Praha : Kalich, 2009, s. 165-166.
zdroj - svkkl.cz

heslo: