sídliště-hradiště

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Radim
adresa: _

poznámka:
výšinné opěvněné sídliště Na šancích, Na bojišti, archeologické nálezy