Sendražice

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Sendražice, Kolín (Kolín)
adresa: _