František Vaněk, hrnčířská dílna

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
adresa: Kutnohorská

poznámka:
dílna stále na místě dnešního domu č.p. 358 v Kutnohorské ulici, zanikla v devatenáctém století

heslo:
František Vaněk měl jednu pec, tři kruhy. Zaměstnával dva pomocníky a nádeníka. Pomocníci brali týdně 3, nádeník 2 zlaté. V roce 1865 vypálil 46 pecí. Spotřeboval 115 sáhů dřeva, 28 fůr jílu, 2 fůry hlíny. Vyrobil zboží za 1610 zlatých.
pramen - dopis Purkmistrovského úřadu v Kostelci ze dne 13.1.1866 Tržební a průmyslové komoře v Praze, Okresní archiv Kolín, fond Městský úřad Kostelec nad Černými lesy, nezařazeno
1866 - seznam kosteleckých hrnčířských dílen v dopise Tržní a průmyslové komory v Praze purkmistrovskému úřadu v Kostelci