Všeobecná veřejná nemocnice Kostelec nad Černými lesy

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Kostelec nad Černými lesy (Praha-východ)
adresa: _

poznámka:
Do roku 1901 vybráno 95 831 K.
kníže Jan z Liechtensteina - 32 000 K.
záložna v Kostelci - 15 000 K.
Rudolf Bergmann - 11 867 K.
Rudolf Bergmann - staveniště v ceně 4000 K.
Okresní výbor z fondu okres.v Kostelci 10 000 K.
Obec Černý Kostelec 2000 K
Záložna hospodářská v Kostelci 2400 K.
Projekt stavby schválen 11.11. 1898.
Stavba započala 1899 v březnu a dokončena v říjnu 1900.
Činnost zahájena 27.2. 1901 jako soukromá nemocnice.
Právo veřejnosti uděleno nemocnici 4. 11. 1901.
Prvním primářem se stal MUDr. Ludvík Konečný