Akademie múzických umění, Filmová a televizní fakulta, Kabinet hudby a zvuku

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: _