Univerzita Palackého, Katedra hudebnní vědy a výchovy

osoba, narození
Borovička Jaromír, 17. 8. 1927
Vičar Jan, 5. 5. 1949