Akademie der bildenden Künste (Akademie výtvarných umění), Lipsko (Leipzig)

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Lipsko (Leipzig)
adresa: _