Emauzy (Klášter Na Slovanech - Benediktinské opatství Panny Marie a sv. Jeronýma v Emauzích)

obec: Praha 2
adresa: Vyšehradská 49/320
PSČ: 128 00
tel.: 224 917 662
www: emauzy.cz