Výzkumný ústav organických syntéz

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Pardubice (Pardubice)
adresa: _