Velenka

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Velenka u Českého Brodu
adresa: _