Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství ABF

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: Václavské náměstí 31
PSČ: 110 00
e-mail: nadace@abf.cz, sekretariat@abf.cz
www: www.abf.cz/nadace

poznámka:
Posláním nadace je zejména:
* soustavná péče o rozvoj architektury, o estetickou, technickou, ekonomickou, zdravotní a sociální kvalitu výstavby a jejího průmětu do tvorby životního prostředí
* systematická podpora tohoto záměru výzkumem, informacemi, vzdělávací činností a podporou soukromého podnikání
* organizování a využívání spolupráce domácích i zahraničních partnerů a koordinace jejich činnosti pro rozvoj měst, obcí a pro ochranu jejich architektonických a uměleckých památek a krajiny.
Nadace poskytuje podporu v rámci níže uvedených programů:
* Kulturní a společenské programy
* Program péče o stavební památky
* Program odborné literatury
* Program odborného vzdělávání
* Program uvádění nových výrobků, technologií, inovací a investičních příležitostí
* Program odborných soutěží a konferencí
* Program kvality a jakosti
* Program implementace práva EU do podmínek ČR
* Program vědy a výzkumu
* Program Klub ABF a FOR systém
Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1
T 222 244 717
T 224 228 910
F 224 233 136