Turany

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Turany (Martin)
adresa: _