Čemice

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Čemice (Liptovský Mikuláš)-zaniklá vesnice
adresa: _