Siemens-Halle

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Štýrský Hradec (Graz)
adresa: Alte Poststrasse 152