Vila pana Jar. Mužíka, tech. kontrol cukrovaru

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Vyžlovka (Praha-východ)
adresa: _