Učitelský ústav

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Chrudim (Chrudim)
adresa: _