Centrum současného středoevropského umění (CCCEArt) při Fakultě užitého umění a designu Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: _
adresa: _