rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Aš (Cheb)
adresa: _