Slovenské centrum dizajnu

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Bratislava (Bratislava)
adresa: Jakubovo námestie 12
PSČ: 814 99
fax: sdc@sedc.sk
e-mail: www.sdc.sk