New York Data

rok vzniku: 1921
rok zániku: 0
obec: _
adresa: _

poznámka:
časopis