firma Josef Kalous

rok vzniku: 1947
rok zániku: 1952
obec: Kunvald (Ústí nad Orlicí)
adresa: č.p. 4

poznámka:
1952 - činnost zrušena zásahem živnostenského odboru ONV v Žamberku