Alšovo loutkové divadlo

rok vzniku: 1912
rok zániku: 0
obec: _
adresa: _

poznámka:
založil Jindřich Veselý