Akademie

rok vzniku: 1909
rok zániku: 0
obec: Oslo
adresa: _