ČSD

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Nový Dvůr (dnes Pňovany u Stříbra)
adresa: _