Bramborové divadlo Škrholeum

rok vzniku: 1929
rok zániku: 0
obec: Praha
adresa: v Radiopaláci na Vinohradech