Vešč (Věc)

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Berlín (Berlin)
adresa: _

poznámka:
časopis, vydávadl El Lissickij společně s Iljou Erenburgem