Univerzitní stadion

rok vzniku: 0
rok zániku: 0
obec: Ciudad de México (Mexico City)
adresa: _