Výtvarná práce, časopis

rok vzniku: 1953
rok zániku: 1971
obec: Praha
adresa: _

poznámka:
časopis