Učitelská akademie

osoba, narození
Černík Vilém, 20. 5. 1909